vliegertbcmlogobiljartzaal
Laatste wijziging: 12-03-2018
Activiteiten en nieuws van BC "de Vliegert"
Mededelingen Bestuur en WL
Jaarvergadering 2017

Seizoen 2015-2016

Zo, de Algemene Leden Vergadering 2016 is geweest, de zomercompetitie voorbij en de temperaturen zijn over het hoogtepunt heen; de meeste zijn terug van vakantie. Het voorbije seizoen bracht veel hoogtepunten. Wil je nog wat nagenieten dan kan dit hier!

Veel plezier in het nieuwe seizoen.

 

 

Onderzoek naar de staat van onze biljarts

Een geliefd onderwerp van discussie in onze biljartzaal is de staat waarin onze biljarts en het bijbehorende materiaal verkeren. Te warm? Te koud? Geven de banden wel goed mee? Onderhouden we het materiaal wel op de juiste manier? Terechte vragen want het is voor een biljartclub nu eenmaal belangrijk om met goed materiaal te spelen. Om die reden heeft het bestuur een onafhankelijke expert gevraagd ons hierover te adviseren. Het bezoek op 5 juni 2014 van Wiel van Gemert was zeer informatief.

Een verslag van onze correspondent Jan vindt U hier!

Mededelingen Algemeen
Laatste vliegerpost edities
Nieuwsbulletins

Opmerkingen/suggesties over de inhoud van deze pagina graag doorgeven aan Ad Brouwers, secretaris BC de Vliegert.